50வது ஆண்டு பொன்விழாவை முன்னிட்டு (“பொன்விழா மலர் ” )